کتاب نوسان‌گیری در بازار سرمایه

۷۰,۰۰۰ تومان

نویسنده: آلن اس. فارلی
مترجم: جواد ثابت‌نژاد
انتشارات: آراد کتاب
تعداد صفحه: 346

موجود