کتاب اقتصاد کلان – جلد دوم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

در جلد دوم بخش قابل توجهی را به بحث‌های مدل‌های عرضه و تقاضای کل و منحنی فیلیپس اختصاص داده که در واقع بخش عرضه‌ی اقتصاد را در کنار بخش تقاضای اقتصاد مورد توجه قرار می‌دهد. بدین ترتیب بخش ابتدایی جلد دوم در جهت تکامل مباحث جلد اول و به ویژه در جهت توجه به اثرات سیاست‌های پولی و مالی روی سطح قیمت‌ها و دستمزدها در کنار اثرات آن‌ها روی تولید و درآمد است؛ همچنین این تحلیل‌ها امکان بررسی اثر تغییرات بخش عرضه‌ی اقتصاد روی متغیرهای اقتصادی از قبیل تولید، سطح قیمت‌ها، سطح اشتغال و… را فراهم می‌نماید. همچنین در جلد دوم به تحلیل نظریه‌های مصرف، نظریه‌های سرمایه‌گذاری، نظریه‌های تقاضای پول و عرضه پول پرداخته است، زیرا درک بهتری از آنچه در مورد سیاست‌های پولی و مالی گفته شده است حاصل می‌شود.

نویسنده: دکتر تیمور رحمانی
انتشارات: نور علم
تعداد صفحه: 263

موجود

شناسه محصول: MS50003071 دسته: ,