کتاب روانشناسی کاربردی بازار سرمایه

۴۰,۰۰۰ تومان

مطالعه‌ای بر بازار بورس ایران

نویسندگان: حمید رضازاده، یحیی خوشرنگ
انتشارات: چالش
تعداد صفحه: 106

موجود